Home

Een groep van 7 MKB-bedrijven is een consortium gestart voor het realiseren van een innovatief en duurzaam mobiliteitsconcept. Dit omvat elektrische vervoersmogelijkheden zoals e-bikes en e-scooters. Het hart wordt gevormd door een stalling op zonne-energie met batterijen, micro-grid en koppeling naar het elektriciteitsnet.

Wat wij hebben ervaren is dat het gebruik van elektrisch vervoer achter blijft bij de verwachting. De e-vervoergebruikers zijn zeer enthousiast als ze er mee kennismaken maar de prijs is vaak nog een struikelblok. Ook hebben wij ervaren dat de veilige opslag van elektrisch vervoer belangrijk is. In de voertuigen zitten vaak dure batterijen en ze moeten als ze stil staan opgeladen worden met elektriciteit.

Wat willen wij bereiken is, wat wij noemen, een solar mobility center. Fysiek is het een bijzondere technisch innovatieve stalling. Maar het gaat om meer dan technische innovatie of duurzame energie. De sociale innovatie zit vooral in nieuwe organisatievormen en business modellen. Wij willen experimenteren met andere organisatievormen en business modellen om de duurzame energietransitie te versnellen.

Wij zijn hiertoe in de gelegenheid gesteld mede door ondersteuning van RVO en een aantal launching customers.