DConsult

DConsult is een organisatieadviesbureau en gespecialiseerd op internationale projectontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, milieu, transport en energie. DConsult heeft samen met H.E. Technologie aan de basis gestaan van de conceptontwikkeling van het Solar Mobility Center. DConsult heeft expertise in conceptontwikkelingen, het bevorderen van samenwerkingen, ontwikkeling nieuwe business modellen en organisatievormen, financieel & administratief project management en disseminatie, internationaal new business development, specialist in subsidiemanagement (Europese Commissie en Agentschap NL). DConsult en H.E. Technologie hebben ervaring met het opzetten van energie coöperaties en nieuwe business & verdienmodellen