Diensten

De beslissing om een Solar Mobility Hub te plaatsen vindt niet zomaar plaats. Vooraf wil de klant bijvoorbeeld weten wie er praktisch voor kan zorgen dat een en ander gerealiseerd wordt. Maar ook andere zaken vragen vaak om beantwoording en dan kan advies nodig zijn. 

Wij kunnen bijvoorbeeld het projectmanagement verzorgen. Wij kunnen ook  belangrijke parameters, al of niet direct verkregen van de klant of van andere partijen  of via ons, in perspectief plaatsen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om zo een beeld te schetsen wat betreft de mobiliteit- en parkeerbehoefte. Ook de eventuele bouwkundige aspecten, maar bijvoorbeeld ook vergunningtechnische zaken zijn bij ons in vertrouwde handen.

Ook kunnen wij businessplannen (mede) opstellen zodat inzicht ontstaat in de eventuele succes en faalkansen van een project. Ook de milieukundige en eventuele communicatie- en imago aspecten kunnen dan de nodige aandacht krijgen om deze mede te betrekken in de besluitvorming.

Subsidies, maar ook de financiering, is een belangrijk besliselement. Ook hiermee kunnen wij de klant ondersteunen.